Gebruikers en groepen importeren uit het LAS via een EDEXML-bestand

Maak je geen gebruik van de MOO koppeling? Dan kun je een EDEXML-bestand uploaden vanuit het Leerling Administratie Systeem (LAS). Het bestand dient als basis voor het nieuwe schooljaar. Bewaar dit bestand goed op je computer.

  1. Ga in de Klasbord Ouderapp rechtsboven naar Beheer en klik op Importeren.
  2. Nadat je het EDEXML-bestand hebt geselecteerd, zie je een overzicht van alle leerkrachten, groepen en leerlingen die zullen worden geïmporteerd. Controleer deze gegevens.
  3. Het systeem controleert of leerkrachten en leerlingen al bestaan binnen de Klasbord Ouderapp. Indien dit niet het geval is, wordt er een nieuwe leerling of leerkracht aangemaakt. 
  4. Klik onderaan het importscherm op Importeren. Als het importeren is afgerond ga je naar het groepenoverzicht en controleer je of de gegevens kloppen.  

Is je vraag hiermee beantwoord? Bedankt voor de feedback Er is een probleem opgetreden bij de verzending van je feedback. Probeer het alsjeblieft later nog een keer.